Valokuvan suunta [Photo Orientation]

Valokuvan suunnaksi voidaan valita [Vertical], [Horiz. (right)] tai [Horizontal (left)].
Viisisuuntaisen painikkeen toiminta muuttuu [Photo Orientation] -asetuksen mukaan.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Photo Settings] [Photo Orientation] haluttu valokuvan suuntatyyppi.


Tyyppi
Kuvaus
[Vertical]
Näyttää 128 × 160 kuvapisteen tarkkuudella. (Oletusasetus)
[Horiz. (right)] [Horizontal (left)]
Näyttää 160 × 128 kuvapisteen tarkkuudella.