Kuvaesityksen toistotilan asettaminen [Slide Show Repeat]

Valokuvat voidaan näyttää toistuvana kuvaesityksenä.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Photo Settings] [Slide Show Repeat] haluttu asetustyyppi.


Tyyppi
Kuvaus
[On]
Näyttää valokuvakansion valokuvat jatkuvasti ja toistuvasti.
[Off]
Näyttää valokuvakansion valokuvat jatkuvasti viimeiseen valokuvaan asti, ja palaa sitten ensimmäiseen valokuvaan ja siirtää toiston taukotilaan. (Oletusasetus)

Huomautus
  • Näyttö ei sammu automaattisesti tai vaihdu näytönsäästäjäksi [Tietoja] kuvaesityksen toiston aikana.