Kuvaesityksen välin asettaminen [Slide interval]

Kunkin valokuvan näyttöaika voidaan asettaa.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Photo Settings] [Slide interval] haluttu välityyppi.


Tyyppi
Kuvaus
[Short]
Valokuvan vaihtoväli seuraavaan kuvaan on lyhyt.
[Normal]
Valokuvan vaihtoväli seuraavaan kuvaan on normaali. (Oletusasetus)
[Long]
Valokuvan vaihtoväli seuraavaan kuvaan on pitkä.

Huomautus
  • Isokokoisen valokuvan näyttäminen saattaa kestää jonkin aikaa.