FM-radion kuunteleminen [FM Radio]

Jos haluat kuunnella FM-radiota, valitse [FM Radio] Home-valikosta.
  1. Valitse Home-valikosta [FM Radio].

  1. Valitse haluamasi taajuus painamalla /-painiketta tai valitse haluamasi esiviritysnumero painamalla /-painiketta.

Huomautus
  • Esiviritysnumeroa ei voi valita, jos asemia ei ole viritetty valmiiksi. Esiviritä kuuluvuusalueella olevat asemat [Auto Preset] -toiminnolla [Tietoja] tai manuaalisesti [Tietoja].

  • Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten vedä se niin suoraksi kuin mahdollista.

  • [Equalizer]-, [VPT (Surround)]-, [DSEE (Sound Enhance)]-, [Clear Stereo]- tai [Dynamic Normalizer] -asetus ei ole käytettävissä FM-radion kuuntelun aikana.

Aiheeseen liittyviä ohjeita