FM-radionäytön selaaminen ja käyttäminen

Voit valita halutun taajuuden tai esiviritysnumeron FM-radionäytöstä.
  1. Taajuus

  1. Esiviritysnumero

[FM Radio] -näytön toiminnot


Toiminto
Ohje
Edellisen tai seuraavan taajuuden valitseminen
Paina /-painiketta.
Edellisen tai seuraavan käytettävissä olevan aseman valitseminen (*1)
Paina /-painiketta jonkin aikaa.
Edellisen tai seuraavan esiviritysnumeron valitseminen (*2)
Paina /-painiketta.

(*1) Jos herkkyys on liian suuri, vaihda [Scan Sensitivity] -asetukseksi [Low] [Tietoja].
(*2) Esiviritysnumeroa ei voi valita, jos asemia ei ole viritetty valmiiksi. Esiviritä kuuluvuusalueella olevat asemat [Auto Preset] -toiminnolla [Tietoja] tai manuaalisesti [Tietoja].
Aiheeseen liittyviä ohjeita