Radioasemien automaattinen esiviritys [Auto Preset]

Soittimeen voi määrittää esiasetuksiksi enintään 30 käyttöalueella kuuluvaa radioasemaa automaattisesti [Auto Preset] -toiminnon avulla.
  1. Paina OPTION/PWR OFF -painiketta [FM Radio] -näytössä.

  1. Valitse [Auto Preset] [Yes].

Kuuluvat radioasemat esiviritetään taajuusjärjestyksessä (alimmasta ylimpään).
Vihje
  • Jos herkkyysasetus on suurin ja Walkman-soitin vastaanottaa liian monta radioasemaa, vaihda [Scan Sensitivity] -asetukseksi [Low] [Tietoja].

Huomautus
  • Jos hälytys kuuluu [Auto Preset] -toiminnon aikana, toiminto peruutetaan.