Radioasemien esivirittäminen manuaalisesti [Save to Preset]

Voit virittää manuaalisesti enintään 30 asemaa.
  1. Valitse [FM Radio] -näytöstä haluamasi taajuus.

  1. Tuo asetusvalikko näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta.

  1. Valitse [Save to Preset].

Huomautus
  • Esiviritysnumerot tallennetaan järjestyksessä alimmasta taajuudesta ylimpään.