Esiviritettyjen radioasemien poistaminen [Delete from Preset]

  1. Valitse poistettava esiviritysnumero [FM Radio] -näytössä.

  1. Tuo asetusvalikko näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta.

  1. Valitse [Delete from Preset].