FM-radion asetusvalikon käyttäminen


Saat FM-radion asetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta [FM Radio] -näytössä. Lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä on kohdassa [Tietoja].
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näytöstä valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.

FM-radionäytössä esiin tulevat vaihtoehdot