Overføre innhold til "WALKMAN"

Du kan bruke innhold som er lagret på datamaskinen med Walkman. Overfør innhold til Walkman som beskrevet nedenfor.

Overføre musikk/video/foto/podcast med Media Go

Du kan bruke Media Go til å importere musikk fra CD-ene dine osv, for overføring til Walkman. Du kan også overføre videoer/fotoer/podcaster behandlet i Media Go til Walkman. Hvis du allerede har behandlet musikk med iTunes osv., kan du bruke Media Go osv. for å overføre innhold til Walkman med dra og slipp-metoden.
Du finner informasjon om hvordan du bruker Media Go under disse emnene:
  • Importere musikk fra CD-er med Media Go [Detaljer]

Overføre musikk/video/foto/podcast med dra-og-slipp-metoden ved hjelp av Windows Utforsker

Du kan overføre musikk/video/foto/podcast som er lagret på datamaskinen direkte med dra-og-slipp-metoden til Windows Utforsker.
Informasjon om hvordan du bruker Windows Utforsker, finnes under [Detaljer].
Tips
  • Se Hjelp for hver programvare for detaljert informasjon om hvordan du importerer innhold.

  • Mer informasjon om filformater finnes under [Detaljer].

Merknad
  • Ikke la Walkman være koblet til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til vekselstrøm over lengre perioder. Walkman kan lade ut batteriet til datamaskinen.

  • Koble Walkman fra datamaskinen før du slår på eller starter datamaskinen på nytt.

  • Kommersielle DVD-er og Blu-ray-disker er opphavsrettslig beskyttet og kan ikke overføres til Walkman.