Slå "WALKMAN" på og av

  1. OPTION/PWR OFF-knapp

  1. HOLD-bryter

Slå på "WALKMAN"

Trykk på en valgfri knapp for å slå på Walkman. Hvis vises øverst i skjermen, skyver du HOLD-bryteren.

Slå av "WALKMAN"

Trykk og hold OPTION/PWR OFF-knappen [Detaljer]. [POWER OFF] vises, Walkman går over til standby-modus og skjermen slås av.
Tips
  • Walkman bruker litt batteristrøm selv når den er i standby-modus.

  • Hvis det ikke utføres handlinger i løpet av ca. 10 minutter under pause, går Walkman over til standby-modus og skjermen slås av. I standby-modus trykker du på en valgfri knapp for å slå på skjermen igjen.

  • Når Walkman er i standby-modus og ingen handlinger utføres på omtrent en dag, slås den automatisk helt av.

Merknad
  • Du kan ikke betjene Walkman når den er koblet til en datamaskin.