Lade batteriet


Batteriet til Walkman lades når Walkman er koblet til en påslått datamaskin vha. USB-kabelen (inkludert).
Når indikatoren for batterinivået i øvre, høyre hjørne av displayet viser , er ladingen fullført. (Ladetiden er ca. 3 timer.)
Når du bruker Walkman for første gang eller ikke har brukt Walkman på lang tid, må du lade den helt opp igjen (til vises for batterinivået på displayet).
Tips
  • Bruk av modusen [Battery Care] korter ned brukstiden, men kan forlenge batteriets levetid [Detaljer].

Merknad
  • Når ladingen er fullført, slås skjermen av.

Om batterinivået

Batteriindikatoren i informasjonsområdet viser gjenværende batterilading.
Lad batteriet når batteriindikatoren blinker. Se [Detaljer] om batterivarighet.

Merknader om batterilading

  • Hvis du lader Walkman når den ikke har blitt brukt på lang tid, kan det hende at datamaskinen ikke kjenner den igjen eller at ingenting vises i displayet. Lad opp Walkman i ca. 5 minutter. Den bør fungere som normalt igjen etterpå.

  • Lad opp batteriet ved omgivelsestemperaturer mellom 5–35 °C. Hvis du prøver å lade batteriet ved en omgivelsestemperatur som er utenfor dette området, kan -ikonet vises, og ladingen kan ikke utføres.

  • Batteriet kan lades opp ca. 500 ganger før det er brukt opp. Dette tallet kan variere avhengig av hvilke forhold du bruker Walkman i.

  • Kontrollknappene på Walkman kan ikke betjenes mens den er koblet til en datamaskin.

  • For å hindre batteriforringelse må du lade batteriet minst én gang hvert halvår eller hvert år.

  • Ikke la Walkman være koblet til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til vekselstrøm over lengre perioder. Walkman kan lade ut batteriet til datamaskinen.

  • Koble Walkman fra datamaskinen før du slår datamaskinen på, starter den på nytt, lar den gå ut av dvalemodus eller slår den av.

  • Varme kan bygges opp i Walkman under ladingen. Dette er ikke en feil.