Forlenge batteriets levetid


Ved å justere innstillingene eller administrere strømforsyningen på riktig måte, kan du spare batteristrømmen slik at det går lenger tid mellom hver lading.

Slå av "WALKMAN" manuelt

Hvis du trykker og holder inne knappen OPTION/PWR OFF, går Walkman over i standby-modus og skjermen slås av for å spare batteristrøm.

Still inn lenger batterilevetid

  • Angi innstillingene som vist nedenfor for å slå skjermen av så ofte som mulig under musikkavspilling.

  • Sett [Screen Off Timer] til [15 Sec] (korteste ventetid).

  • Sett [Display Lyrics] til noe annet enn [On (Screen Always On)].

  • Sett [Karaoke/Language Study] til noe annet enn [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • Reduser verdien til [Brightness]-innstillingen.

  • Sett [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo], [Dynamic Normalizer] og [DPC (Speed Control)] til [None] eller [Off].

Informasjon om effekten av innstillingsendringer, standardinnstillinger og betingelser for batterilevetid finnes under [Detaljer].

Justere dataformat og bithastighet

Avspillingstiden vil variere fordi brukstiden kan påvirkes av formatet og bithastigheten til sangene, videoene og fotografiene som spilles av.
Informasjon om ladetid og brukstid finnes under [Detaljer].
Se også