Stille klokken [Set Date-Time]

Du kan stille inn dato og klokkeslett.
  1. Velg [Settings] [Common Settings] [Clock Settings] [Set Date-Time] fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappene / for å velge år, og trykk deretter på knappene / for å endre verdien.

  1. Juster innstillingene for måned, dato, time og minutt som i trinn 2, og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

Tips
  • Du kan velge mellom datoformatene [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] og [DD/MM/YYYY] [Detaljer]. Du kan også velge blant tidsformatene [12-hour] eller [24-hour] [Detaljer].

Merknad
  • Hvis batteristrømmen er brukt opp, f.eks. fordi Walkman ikke har vært i bruk på lenge, kan innstillingene av datoen og klokkeslettet ha gått tapt. "-" vil da vises i stedet for datoen og klokkeslettet.

  • Klokken kan gå inntil 60 sekunder raskere eller langsommere per måned.

Se også