Deler og kontrollknapper

 1. BACK/HOME-knapp [Detaljer]

Trykk for å gå opp ett nivå i listeskjermbildet eller for å gå tilbake til forrige meny.
Trykk og hold BACK/HOME-knappen for å vise Home-menyen.
 1. Femveisknapp (*1) [Detaljer]

Trykk for å starte avspillingen eller navigere gjennom skjermmenyene til Walkman.
(*1) Har en følbar prikk. Bruk den for å gjøre betjeningen av knappen enklere.
 1. Kontakt for hodetelefoner

Sett inn hodetelefonpluggen til den klikker på plass. Hvis hodetelefonen ikke kobles ordentlig til, kan det hende at lyden fra den påvirkes.
 1. WM-PORT-kontakt

Koble til USB-kabelen (inkludert) eller eksternt utstyr (ikke inkludert).
 1. Display


 1. Knappen VOL + (*1)/– [Detaljer]

Trykk for å justere volumet.
(*1) Har en følbar prikk. Bruk den for å gjøre betjeningen av knappen enklere.
 1. OPTION/PWR OFF-knapp [Detaljer]

Trykk for å vise valgmenyen.
Hvis du trykker og holder inne knappen OPTION/PWR OFF, slås skjermen av og Walkman går inn i standby-modus [Detaljer].
 1. HOLD-bryter

Du kan beskytte Walkman mot utilsiktede operasjoner under transport ved hjelp av HOLD-bryteren. Når HOLD-bryteren skyves i pilens retning , deaktiveres funksjonene til alle knappene.
 1. Hull for stropp

Brukes til å feste en stropp (ikke inkludert).
 1. Mikrofon [Detaljer]

Bruk for å spille inn tale.
 1. RESET-knapp [Detaljer]

Trykk på RESET-knappen med en liten nål e.l. for å nullstille Walkman.

Når du installerer din Walkman i en periferienhet slik som en holder

Ekstrautstyr kan være nødvendig for å installere din Walkman i en periferienhet slik som en holder. Bruk ekstrautstyret (type A) som er inkludert med enheten.