Slik bruker du Home-menyen

Home-menyen er startpunktet for de ulike applikasjonene, f.eks. søk etter sanger, endring av innstillinger osv.
Du kan vise Home-menyen ved å holde inne BACK/HOME-knappen til Walkman.
  1. BACK/HOME-knapp

  1. Femveisknapp


Fra Home-menyen kan du velge ønsket element i skjermbildet ved hjelp av femveisknappen.
  • Knappen ///: Velger et element.

  • Knappen : Bekreft et element.


I denne håndboken beskrives bruksanvisningene for Home-menyen som vist nedenfor.
Eksempel:
Velg [Music] [Album] ønsket album ønsket sang fra Home-menyen.
  1. Trykk og hold BACK/HOME-knappen.

  1. Trykk på knappen /// for å velge [Music], og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

  1. Trykk på knappen /// for å velge [Album], og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

  1. Trykk på knappen /// for å velge et album, og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

  1. Trykk på knappen /// for å velge en sang, og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

Slik går du tilbake til Home-menyen under bruk

Trykk og hold knappen BACK/HOME.

Slik går du tilbake til forrige skjermbilde under bruk

Trykk på knappen BACK/HOME.
Se også