Slik bruker du valgmenyen

Valgmenyelementene varierer avhengig av funksjonen slik at du kan endre innstillingene til hvert program.
Du viser valgmenyen ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF en gang til for å fjerne valgmenyen.
  1. OPTION/PWR OFF-knapp

  1. Femveisknapp


Fra valgmenyen kan du velge det ønskede elementet på skjermen ved hjelp av femveisknappen.
  • Knappene /: Velg en meny blant (valgmeny), (søkemeny) og [To Playback Screen]. (*1)

  • Knappene /: Velg et menyelement.

  • Knappen : Bekreft et element.

(*1) (søkemeny) eller ikonet [To Playback Screen] vises kanskje ikke. Dette avhenger av skjermbildet.
Fremgangsmåten for å sette alternativet [Play Mode] til [Shuffle] er vist nedenfor som eksempel.
  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet for musikkavspilling.

  1. Trykk på knappen /// for å velge [Play Mode], og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

  1. Trykk på knappen /// for å velge [Shuffle], og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

Se også