Liste over skjermikoner

Ikonene kan variere i forhold til avspillingsstatusen, innstillingen eller skjermbildet.
  1. Informasjonsområde

Ikonene til informasjonsområdet


Ikon
Beskrivelse
, , , ,
, osv.
Avspillingsstatus [Detaljer].
Hold-indikasjon [Detaljer].
Gjenværende batteristrøm [Detaljer].
Støyreduksjonsindikator [Detaljer]. (kun NWZ-E573/E574/E575)
Alarm [Detaljer].
Innsovingstid [Detaljer].
Indikasjon for opptatt status.
Musikkfunksjoner er tilgjengelige [Detaljer].

Ikoner for annet enn informasjonsområdet


Ikon
Beskrivelse
, , ,
Play Mode [Detaljer].
Playback Range [Detaljer].
, , , , ,
Equalizer [Detaljer].
, , , ,
VPT (Surround) [Detaljer].
Viser sangtekster [Detaljer].
Det finnes en sangtekstfil (LRC-fil) for den aktuelle sangen [Detaljer].
Søkemeny [Detaljer].
Valgmeny [Detaljer].
Går tilbake til skjermbildet for avspilling [Detaljer].
Skjermbilde for scenesøk [Detaljer].
Lydepisode.
Videoepisode.
Viser at episoden aldri har blitt avspilt.
Viser at innholdes spilles av nå.
Innspilt tale [Detaljer].