Importere musikk fra CD-plater med Media Go

Du kan bruke Media Go til å kopiere (rippe) musikk fra CD-ene dine. Følg disse instruksene for å rippe sanger fra en CD til datamaskinen.
Tips
  • Informasjon om hvordan Media Go brukes, finnes under Hjelp for Media Go.

  1. Start Media Go og sett deretter i en lyd-CD.

Media Go påviser CD-en og viser et vindu for CD-informasjon. Når Media Go henter CD-informasjonen (CD-tittel, navn på sang eller artist osv.), vises opplysningene i vinduet.
  1. Klikk på .

Vent til alle sanger er importert.
Tips
  • Filformatene AAC (.mp4) og MP3 (.mp3) anbefales for ripping av CD-er. Det er lett å overføre musikken til Walkman.

  • Media Go henter CD-informasjonen fra en database på Internett. Det kan være at CD-informasjonen ikke finnes i databasen. Dette avhenger av CD-en. Du kan legge til informasjon etter at sangene er importert hvis CD-informasjonen mangler. Informasjon om hvordan du legger til og redigerer CD-informasjon, finnes under Hjelp for Media Go.

Merknad
  • Importerte sanger kan bare brukes til private formål. Bruk av sangen ut over dette krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Se også