Overføre innhold med Windows Utforsker

Du kan overføre data direkte ved hjelp av dra-og-slipp-metoden i Windows Utforsker på datamaskinen.
Tips
 • Enkelte WMV-filer kan bare spilles av når de overføres med Windows Media Player.

 1. Koble Walkman til datamaskinen med USB-kabelen (inkludert) og la -merket vende opp.

 1. Klikk [Start] – [Datamaskin] eller [Min datamaskin] – [WALKMAN] – [Storage Media], og velg deretter mappen [MUSIC], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [DCIM] eller [PODCASTS].

Datahierarkiet kan være forskjellig avhengig av datamaskinmiljøet.
 1. Dra og slipp filene eller mappene () i mappen [MUSIC], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [DCIM] eller [PODCASTS] () eller en av undermappene.

 • Musikkfiler eller -mapper: Dra og slipp dem i [MUSIC]-mappen eller en av undermappene.

 • Videofiler eller -mapper: Dra og slipp i [VIDEO]-mappen eller en av undermappene.

 • Fotofiler eller -mapper: Dra og slipp i [PICTURE]-, [PICTURES]- eller [DCIM]-mappen eller en av undermappene.

 • Podcastmapper og episodefiler: Dra og slipp podcastmapper i [PODCASTS]-mappen og episodefiler i podcastmappene.

Om datahierarkiet

Dra og slipp filer eller mapper i riktig mappe som vist i illustrasjonene nedenfor.
Walkman kan spille av sanger/videoer/foto på nivå 1–8 i hver mappe, og kan spille av podcastepisoder på nivå 2 i [PODCASTS]-mappen.
Merknad
 • Ikke endre navn på eller slett standardmapper, slik som [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES], [PODCASTS], [RECORD] og [VOICE]. Standard mappenavn varierer avhengig av modellen og landet/regionen som du har kjøpt Walkman i.

 • Ikke endre mappe- eller filnavn direkte under mappene [MP_ROOT] eller [MPE_ROOT]. Ellers vil de ikke bli vist i Walkman.

 • Enkelte sanger kan ikke spilles av fra Walkman på grunn av opphavsrettsbeskyttelse.

Se også