Installasjon (kun NWZ-E473K/E474K)

Merknad
  • Ikke plasser høyttaleren slik at den står skrått.

  • Ikke plasser høyttaleren i omgivelser som er varme eller utsettes for direkte sollys, støv, høy fuktighet eller ekstrem kulde.

  • Vær forsiktig når du setter høyttaleren på spesialbehandlet gulv (vokset, oljet, polert osv.). Det kan oppstå flekker eller misfarging.

  1. Installer Walkman på høyttaleren.

Merknad
  • Sørg for at høyttalerens WM-PORT er satt skikkelig inn i WM-PORT-kontakten på Walkman.

  • Når en stropp er festet til Walkman, må du passe på at snorene ikke klemmes sammen mellom Walkman og høyttalerens WM-PORT.

  • Når du installerer din Walkman på høyttaleren, hold justeringsenheten tilkoblet høyttaleren. Hvis Walkman er installert på høyttaleren uten justeringsenheten, kan WM-PORT på høyttaleren bli skadet.