Spille av musikk med høyttaleren (kun NWZ-E473K/E474K)

  1. Spill av innholdet på Walkman.

  1. Trykk på knappen VOL +/– på Walkman for å justere volumet.

  1. Knappen VOL +/–

Tips
  • Når du setter [SP Output Optimizer] til [RDP-NWT18] på Walkman, kan høyttalerens lydkvalitet optimeres. Det er bare denne lydkvalitetsinnstillingen som gjelder for høyttaleren. Andre lydkvalitetsinnstillinger brukes ikke.

Merknad
  • Du kan ikke bruke FM-radiofunksjonen mens Walkman er installert i høyttaleren.

  • Når du betjener Walkman mens den er installert i høyttaleren, må du holde den fast med den andre hånden.

  • Du kan bare justere høyttalervolumet når Walkman er installert i høyttaleren.

  • Når [SP Output Optimizer] er satt til [RDP-NWT18] på Walkman, kan batteriets levetid reduseres med ca. 30 %.

Se også