Spille av musikk [Music]


Du spiller av musikk ved å velge [Music] i Home-menyen.
  1. Velg [Music] fra Home-menyen.

  1. Velg ønsket søkemetode, velg ønskede elementer til du ser en sangliste og velg deretter sangen du ønsker.

Om justering av volumet (kun for land/områder som omfattes av EU-direktiver)

En alarm (pip) og advarsel [Check the volume level] er lagt inn for å beskytte hørselen din når du skrur volumet opp over et bestemt nivå (*1) for første gang. Du kan avbryte alarmen og advarselen ved å trykke på en valgfri knapp.
Merknad
  • Du kan skru opp volumet over det spesifiserte nivået (*1) når du har avbrutt alarmen og advarselen.

  • Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen hver 20. time som volumet skrus opp over det spesifiserte nivået (*1). Når dette skjer, endres volumet automatisk til den innledende innstillingen.

  • Hvis volumet stilles høyere enn det spesifiserte nivået (*1) og du slår av Walkman, går volumet automatisk tilbake til det spesifiserte nivået (*1).

(*1) Spesifisert nivå = [16]
Se også