Utforske og bruke musikkskjermbildet

Skjermbilde for musikkavspilling

  1. Informasjonsområde

  1. Gjeldende sangnummer / totalt antall sanger som skal spilles av (*1)

  1. Forløpt tid / total tid (*1) (*2)

  1. Fremdriftsindikator (*1) (*2)

  1. Indikasjonsikonene Play Mode [Detaljer], Playback Range [Detaljer], Equalizer [Detaljer], VPT (Surround) [Detaljer], A-B-repetisjon [Detaljer], Display Lyrics [Detaljer] (*1)

  1. Sangnavn

  1. Artistnavn

  1. Albumtittel

(*1) Disse elementene forsvinner etter en liten stund.
(*2) Når du spiller av en sang med variabel bithastighet (VBR), kan det hende at indikatorene for fremdrift og forløpt tid er ustabile og unøyaktige.

Operasjoner i skjermbildet for musikkavspilling


Hvis du vil (skjermindikasjon)
Gjør dette
Spille av ()/pause () (*1)
Trykk på knappen .
Spole fremover ()/
spole bakover ()
Trykk og hold knappen /.
Finne begynnelsen av forrige (eller gjeldende) sang ()/
finne begynnelsen av neste sang ()
Trykk på knappen /.
Se gjennom omslagsbildene for å velge et album (*2)
Trykk på knappen /.
Legge en sang til en liste over bokmerker
Trykk og hold knappen .
Gå tilbake til listeskjermbildet
Trykk på knappen BACK/HOME.

(*1) Hvis du ikke utfører noen operasjoner på en stund under pause, går Walkman automatisk over i standby-modus.
(*2) Du kan bare søke gjennom albumomslag hvis [Karaoke/Language Study] er satt til [Off] [Detaljer].

Musikklisteskjermbilde

Her er eksempler på musikklisteskjermbilder. Når indeksen vises, kan du flytte markøren ved å trykke på knappen /.

Sanglisteskjermbilde

  1. Indeks

De første bokstavene til navnene til sanger, albumer osv. i listedelen vises.

Albumlisteskjermbilde

Tips
  • Du kan endre visningsformatet til albumlisten slik at den bare viser omslagsbilder [Detaljer].

Se også