Søke etter sanger

Du kan søke etter sangen du ønsker med (søk) i musikkavspillings- eller listeskjermbildet.
  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i musikkavspillings- eller listeskjermbildet.

  1. Velg (søk) ønsket søkemetode ønsket sang.

Tips
  • "The" i begynnelsen av artistnavn fjernes når listen sorteres.

  • Listene [All Songs], [Album], [Artist] og [Genre] er ordnet i alfanumerisk rekkefølge. Listen [Release Year] er ordnet i omvendt kronologisk rekkefølge. I listen [Voice Recording] vises mappene i omvendt kronologisk rekkefølge, mens filene vises i kronologisk rekkefølge. I listen [Folder] vises mappene i rekkefølge etter navn. Filene vises deretter i rekkefølge etter navn. Her skilles det ikke mellom store og små bokstaver.

  • Du kan søke etter sanger fra [All Songs], [Album], [Artist], [Genre], [Release Year], [Playlists], [Bookmark], [Folder] eller [Voice Recording].

  • Spillelister opprettes med Media Go. Informasjon om hvordan du oppretter en spilleliste, finnes under Hjelp i Media Go. Omslagsbilder som er registrert for en spilleliste, vises ikke på Walkman.

Se også