Bla gjennom omslagsbilder for å velge et album (albumrulling)

Du kan bla gjennom omslagsbilder og velge et album i skjermbildet for musikkavspilling.
  1. Trykk på knappen / i skjermbildet for musikkavspilling.

  1. Trykk på knappen / for å søke gjennom albumomslagene.

  1. Omslagsbilde

  1. Velg omslagsbildet for ønsket album og trykk på knappen .

Avbryte søkingen

Trykk på knappen BACK/HOME.
Tips
  • Omslagsbilder vises bare hvis informasjonen om omslagsbildene er tilgjengelig. Du kan angi omslagsbildet med Media Go eller andre overføringsprogrammer. Informasjon om hvordan dette gjøres, finnes under Hjelp eller ved å kontakte programvareprodusenten.

Merknad
  • Du kan bare bruke albumrullefunksjonen når [Karaoke/Language Study] er satt til [Off] [Detaljer].