Slette sanger

Når du skal slette sanger fra Walkman, bruker du Windows Utforsker eller programvaren du brukte for å overføre sangene.
Informasjon om hvordan programvaren brukes, finnes i Hjelp for programvaren.
Tips