Legge en sang til en liste over bokmerker

Legge en sang til standardlisten over bokmerker

  1. Trykk og hold knappen i musikkavspillings- eller listeskjermbildet.

  • Informasjon om hvordan du endrer standardlisten over bokmerker, finnes under [Detaljer].

Velge en liste over bokmerker for å legge til en sang

  1. Trykk og hold knappen OPTION/PWR OFF i musikkavspillings- eller listeskjermbildet.

  1. Velg [Add to Bookmark] ønsket liste over bokmerker.

Tips
  • Du kan legge opptil 100 sanger til hver liste over bokmerker.

Merknad
  • Du kan ikke legge innspilte filer til en liste voer bokmerker.

Se også