Endre rekkefølgen til sanger i en liste over bokmerker

Rekkefølgen til sangene i en liste over bokmerker kan endres.
  1. Velg [Music] [Bookmark] ønsket liste over bokmerker fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF for å hente frem valgmenyen.

  1. Velg [Edit Song Order].

  1. Trykk på knappen / for å velge en sang, og trykk deretter på knappen .

En pil med to hoder vises til venstre for den valgte sangen.
  1. Trykk på knappen / for å flytte sangen til ønsket plassering.

  1. Trykk på knappen for å fastsette plasseringen av sangen.

  1. Gjenta trinn 4 til 6 for å omorganisere alle sangene du ønsker.

  1. Når du er ferdig, trykker du på knappen BACK/HOME for å gå tilbake til skjermbildet med listen over bokmerker.

Se også