Fjerne sanger fra en liste over bokmerker


Du kan fjerne en eller alle sangene fra en liste over bokmerker.

Fjerne en sang fra en liste over bokmerker

  1. Velg [Music] [Bookmark] ønsket liste over bokmerker ønsket sang fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF for å hente frem valgmenyen.

  1. Velg [Remove from Bookmark].

Fjerne alle sangene fra en liste over bokmerker

  1. Velg [Music] [Bookmark] ønsket liste over bokmerker fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF for å hente frem valgmenyen.

  1. Velg [Clear Bookmark List] [Yes].

Se også