Om karaokefunksjonen

Når du setter [Karaoke/Language Study] til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], dempes vokalen til sangen som spilles av for øyeblikket og teksten til sangen vises (hvis sangtekstfilen er lagret i Walkman). Du kan også endre tonearten til en sang.
Sangtekster vises når sangen har en LRC-fil på Walkman. Legg LRC-filen i samme mappe som sangfilen. Walkman synkroniserer sangtekstene med sangavspillingen. Informasjon om hvordan du oppretter LRC-filer, finnes under [Detaljer].
Se også