Bruke karaokefunksjonen

Aktivere karaokefunksjonen

  1. Velg [Settings] [Music Settings] [Karaoke/Language Study] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[Off]
Deaktiverer karaoke- og språkstudiefunksjonen.
[Language Study]
Aktiverer språkstudiefunksjonen [Detaljer].
[Maximum Karaoke Mode]
Aktiverer karaokefunksjonen. Vokalene i sangen dempes så mye som mulig.
[Minimum Karaoke Mode]
Aktiverer karaokefunksjonen. Vokalene i sangen dempes, men kan fremdeles høres.

Merknad
  • Hvis [Karaoke/Language Study] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], brukes knappen / for å skifte tonearten til en sang. Du kan derfor ikke bruke albumrullefunksjonen. Funksjonen [Screen Off Timer] starter heller ikke [Detaljer].

  • DPC-funksjonen (digital pitch control) [Detaljer] er deaktivert når [Karaoke/Language Study] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • VPT-funksjonen (surround) [Detaljer] er deaktivert når [Karaoke/Language Study] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • Effekten av vokaldemping varierer fra sang til sang. Det kan være vanskelig å dempe vokalen til enkelte sanger.

  • Når [Karaoke/Language Study] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], vises sangteksten til sangen som spilles av for øyeblikket, uavhengig av innstillingen hvis den har en LRC-fil [Detaljer].

  • Når [Karaoke/Language Study] er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode], kan det oppstå støy eller sangen kan bli forvrengt. Dette avhenger av sangen. Sanger over 128 kbps gir mindre støy og forvrengning. Importer musikk ved mer enn 128 kbps fra CD-er osv. til datamaskinen, og overfør dem til Walkman igjen.

Operasjoner mens karaokefunksjonen er aktiv

Du kan endre tonearten til en sang for å gjøre den enklere å synge.
  1. Bruk knappene / under avspillingen for å heve/senke tonehøyden.

Merknad
  • Når sangen er ferdig, går tonehøyden tilbake til normalt nivå og neste sang spilles av i original tone.

Se også