Om språkstudie

Når du setter [Karaoke/Language Study] til [Language Study], kan du bruke funksjonene [Quick Replay] og A-B-repetisjon. Dette avsnittet forklarer også funksjonen avspillingshastighetskontroll.
Tips
  • Du kan justere avspillingshastigheten når [Karaoke/Language Study] er satt til [Off] eller [Language Study], men ikke når den er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • For lydpodcast setter du [Podcast Language Study] til [On] for å bruke funksjonene [Quick Replay] og A-B-repetisjon i skjermbildet for podcastavspilling [Detaljer]. Innstillingen [DPC (Speed Control)] påvirker også avspillingshastigheten til lydpodcaster.

Se også