Bruke språkstudiefunksjonen

Aktivere språkstudie for musikk

 1. Velg [Settings] [Music Settings] [Karaoke/Language Study] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[Off]
Deaktiverer karaoke- og språkstudiefunksjonen.
[Language Study]
Aktiverer språkstudiefunksjonen slik at du kan bruke funksjonene [Quick Replay] og A-B-repetisjon.
[Maximum Karaoke Mode]
Aktiverer karaokefunksjonen [Detaljer].
[Minimum Karaoke Mode]
Aktiverer karaokefunksjonen [Detaljer].

Merknad
 • Hvis [Karaoke/Language Study] er satt til [Language Study], brukes knappene / for språklæringsfunksjonen. Du kan derfor ikke bruke albumrullefunksjonen [Detaljer].

Aktivere språkstudie for lydpodcast

 1. Velg [Settings] [Podcast Settings] [Podcast Language Study] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.


Type
Beskrivelse
[On]
Aktiverer [Podcast Language Study] slik at du kan bruke funksjonene [Quick Replay] og A-B-repetisjon.
[Off]
Deaktiverer [Podcast Language Study].

Operasjoner mens språkstudiefunksjonen er aktiv

Slik spoler du litt tilbake [Quick Replay]

Du kan spole tilbake ca. 3 sekunder for å høre på en del av lydfilen igjen.
 1. Trykk på knappen under avspillingen i skjermbildet for musikkavspilling.

Tips
 • Når punkt A (startpunktet for A-B-repetisjon) er stilt inn og du trykker på knappen innen 3 sekunder for punkt A, returnerer avspillingen til punkt A.

Slik angir du avspilling av en spesifisert del gjentatte ganger (A-B-repetisjon)

Du kan angi en spesifisert del av en lydfil (fra punkt A til punkt B) og spille av denne delen gjentatte ganger.
 1. Brukerveiledning

 1. Del A-B

 1. Punkt B

 1. Punkt A

 1. Trykk på knappen for å spesifisere startpunktet for A-B-repetisjonen.

 1. Trykk på knappen for å spesifisere sluttpunktet for A-B-repetisjonen.

Merknad
 • La intervallet mellom punkt A og B være minst 1 sekund. Hvis du trykker på knappen innen 1 sekund fra punkt A, kan du ikke angi punkt B.

 • Når punkt B (sluttpunktet for A-B-repetisjonen) ikke er angitt, spilles delen fra punkt A til slutten av sangen gjentatte ganger.

A-B-repetisjonsoperasjoner

Under A-B-repetisjonen kan du stanse avspillingen midlertidig, gjenoppta den, spole frem, spole tilbake og [Quick Replay] som vanlig [Detaljer]. I tillegg kan du utføre operasjonene nedenfor.

Hvis du vil
Gjør dette
Gå tilbake til punkt A
Trykk på knappen .
Gå videre til punkt B og avslutte A-B-repetisjonen
Trykk på knappen .
Avslutte A-B-repetisjonen
Trykk på knappen .

Se også