Justere avspillingshastigheten (DPC)

Du kan justere avspillingshastigheten mellom halv og dobbel normal hastighet ved hjelp av DPC-funksjonen (digital pitch control). Lyden spilles av i naturlig tonehøyde ved hjelp av digitalbehandling.
Tips
  • Du kan tilpasse avspillingshastigheten når [Karaoke/Language Study] er satt til [Off] eller [Language Study], men hastigheten kan ikke stilles når den er satt til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode] [Detaljer].

  • Innstillingen [DPC (Speed Control)] påvirker også avspillingshastigheten for lydpodcast [Detaljer].

  1. Velg [Settings] [Music Settings] [DPC (Speed Control)] ønsket innstillingstype fra Home-menyen.

  • Saktere hastighet: [x0.5], [x0.75], [x0.9]

  • Normal hastighet: [Off]

  • Raskere hastighet: [x1.1], [x1.25], [x1.5], [x1.75], [x2.0]

Se også