Bruke valgmenyen for musikk


Du kan åpne valgmenyen for musikk ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF i musikklisten eller i skjermbildet for musikkavspilling. Trykk deretter på knappene / for å bytte valgmeny. Informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, finnes under [Detaljer].
Alternativene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av skjermbildet du åpner menyen i. Se referansesiden for innstillinger og bruk.

Tilgjengelige valg i skjermbildet med albumlister

Tilgjengelige valg i musikkavspillingsskjermbildet

Tilgjengelige valg i musikklisteskjermbildet

Tilgjengelige valg i skjermbildet [Bookmark]

Vise det detaljerte informasjonsskjermbildet [Detailed Information]

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet for musikkavspilling for å få frem valgmenyen.

  1. Velg [Detailed Information].