Hva er "SensMe™ Channels"?

"SensMe™ Channels" er en funksjon som grupperer sanger automatisk etter tema og spiller dem av. Du kan spille av sanger som passer til humøret ditt, det du gjør for øyeblikket, tiden på dagen osv.
Før avspilling av sanger med "SensMe™ Channels", må lydmønsteret i sangen analyseres gjennom 12 TONE ANALYSIS, som er utviklet avSony. 12 TONE ANALYSIS lastes inn med programvarer som Media Go. Informasjon om programvareanalysen finnes under Hjelp i den enkelte programvaren. Du kan også analysere sanger med Walkman [Detaljer].
Se også