Spille av sanger med "SensMe™ Channels"

Du kan spille av sanger som passer til humøret ditt, det du gjør for øyeblikket, tiden på dagen osv. ved å velge en bestemt kanal.
 1. Velg [SensMe™ Channels] fra Home-menyen.

 1. Trykk på knappen / for å velge ønsket kanal.

Tips
 • Hvis du skifter kanaler, spilles analyserte sanger som bruker [Updating Channels] av fra ca. 45 sekunder inn i sangene. Hvis en sang er kortere enn 90 sekunder, starter avspillingen omtrent midt i sangen.

 • Sangene spilles av i tilfeldig rekkefølge. Hver gang du velger en kanal, varierer avspillingsrekkefølgen.

 • Hvis du overfører sanger med Media Go, spilles sangene av fra delen med mest melodi og rytme.

Merknad
 • Enkelte sanger kan ikke analyseres med 12 TONE ANALYSIS i Media Go. Dette avhenger av filformatet. For disse filene utfører du [Updating Channels] fra valgmenyen [Detaljer].

 • Du kan ikke spille av innspilte talefiler eller podcastepisoder med "SensMe™ Channels".

 • Ut i fra analysen kan en sang velges for flere kanaler eller ikke velges i det hele tatt. Alle sangene kan derimot spilles av med kanalen [Shuffle All].

 • Analyseresultatet kan variere hver gang du utfører [Updating Channels].

Liste over kanaler


Kanal
Beskrivelse
[Morning]
Spiller av musikk for ulike tider på døgnet.
[Daytime]
[Evening]
[Night]
[Midnight]
[Shuffle All]
Spiller av alle sangene i tilfeldig rekkefølge.
[Energetic]
Spiller av energisk musikk med høyt tempo.
[Relax]
Spiller av rolig og avslappende musikk.
[Upbeat]
Spiller av munter og oppløftende musikk.
[Mellow]
Spiller av myk musikk i lavt tempo.
[Lounge]
Spiller av jazz og lett popmusikk.
[Emotional]
Spiller av ballader.
[Dance]
Spiller av rytmisk musikk, rap og R & B.
[Extreme]
Spiller av høy og kraftig musikk.

Merknad
 • Kanaler som ikke inneholder sanger, vises ikke i listen.

 • For å lytte til [Morning], [Daytime], [Evening], [Night] eller [Midnight] i henhold til tidsskjemaet, må du stille [Set Date-Time] [Detaljer]. Hvis [Set Date-Time] ikke er stilt inn, velges [Morning].

 • Når du spiller av en tidsbasert kanal, skifter ikke kanalen til neste tidsbaserte kanal selv om klokken passerer den innstilte tiden. For å lytte til den neste tidsbaserte kanalen må du skifte til en annen kanal og gå tilbake.

 • Hvis det ikke finnes sanger for [Morning], [Daytime], [Evening], [Night] eller [Midnight], spilles alle sangene av i tilfeldig rekkefølge i disse kanalene.