Analysere sanger på "WALKMAN"

Hvis du overfører sanger på andre måter enn med Media Go og vil høre på dem med SensMe™ Channels, analyserer du dem på Walkman.
  1. Velg [SensMe™ Channels] fra Home-menyen.

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF for å hente frem valgmenyen.

  1. Velg [Updating Channels].

Walkman begynner å analysere sangene.

Slik stopper du analysen

Trykk på knappen BACK/HOME for å stoppe analysen. Alle sangene som er analysert opp til punktet hvor du stoppet analysen, vil kunne spilles av med "SensMe™ Channels".
Merknad
  • Walkman analyserer alle sangene på én gang. Du kan ikke analysere sanger individuelt.

  • Analyseresultatet kan variere mellom Walkman, programvaren og andre enheter.

  • Hvis alarmen starter [Detaljer] mens analysen pågår, vil analysen stoppe. Sanger analysert opp til punktet hvor alarmen startet, vil kunne spilles av med "SensMe™ Channels".