Bruke valgmenyen "SensMe™ Channels"


Du henter frem valgmenyen "SensMe™ Channels" ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet "SensMe™ Channels". Informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, finnes under [Detaljer].
Alternativene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av skjermbildet du åpner menyen i. Se referansesiden for innstillinger og bruk.

Tilgjengelige valg i skjermbildet "SensMe™ Channels"