Om "Music Unlimited"

"Music Unlimited" er en ny musikkabonnementstjenesten på Internett fra Sony.
"Music Unlimited" gir deg umiddelbar tilgang til millioner av nye utgivelser og tidløse favoritter slik at de kan spilles av på Walkman.
For å kunne bruke funksjonen "Music Unlimited" på Walkman må du:
  • Installere programmet "Music Unlimited Transfer" på datamaskinen din.

  • Overføre sanger via programmet "Music Unlimited Transfer".

  • Kjøpe en serviceplan (Premium).


"Music Unlimited" har to bruksmoduser: "Channels" og "My Library".

"Channels" [Detaljer]

Du kan bruke en rekke musikkanaler, ordnet etter sjanger, SensMe™, periode, osv., som inneholder flere millioner spor tilpasset smaken din.
  • Tilpass kanalene automatisk ved å synkronisere sanger med programmet Music Sync.

  • Tilpass kanaler med funksjonen [Like]/[Dislike]. ([Informasjonen Like]/[Dislike] synkroniseres med kanalene under neste synkronisering ved hjelp av programmet Music Unlimited Transfer.)

"My Library" [Detaljer]

Du kan legge den eksisterende musikksamlingen din i "Music Unlimited"-biblioteket i det nettskybaserte "Music Unlimited"-systemet og ha tilgang til samlingen når som helst via en rekke Internett-baserte enheter.
I tillegg har du tilgang til en musikkdatabase med flere millioner sanger slik at du kan legge til favorittsangene dine når som helst.
Merknad
  • "Music Unlimited" er kanskje ikke tilgjengelig i visse land/områder.

  • Når du bruker "Music Unlimited" , er teksten på skjermen bare engelsk hvis [Language Settings] er satt til andre språk enn [Deutsch], [Español], [Français] eller [Italiano].