Lytte til "Channels"

Sangene i "Channels" kan ordnes etter sjanger, SensMe™, periode osv.
 1. Velg [Music Unlimited] fra Home-menyen.

 1. Velg [Channels].

Skjermbildet [Channels] vises.
 1. Kanalnavn

 1. Kategorinavn

 1. Velg ønsket kanal.

Sangene i den valgte kanalen spilles av.
 1. Forløpt tid

 1. Total tid

 1. Spornavn

 1. Artistnavn

 1. Albumnavn

Tips
 • Du kan legge til vurderingene dine i "Channels" ved å merke sangene med [Like] eller [Dislike] mens du lytter. Mer informasjon finnes under "Om [Like]/[Dislike]" [Detaljer].

 • Du kan gå til neste sang.

Merknad
 • Du kan ikke søke etter en bestemt sang.

 • Hvis det er en overføringsfeil i kanalen, vises en feilmelding og . Kanalen kan ikke spilles av. Synkroniser kanalen en gang til.

Tilgjengelig operasjoner i avspillingsskjermbildet "Channels"


Hvis du vil
Gjør dette
Spille av ()/pause ()
Trykk på knappen .
Gå til neste sang (*1)
Trykk på knappen .

(*1) Du kan ikke gå til forrige sang.

Om alternativene i valgmenyen "Channels"

Du kan velge blant følgende alternativer i valgmenyen. Informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, finnes under [Detaljer].

Om [Like]/[Dislike]

Når du lytter til "Channels", kan du merke sangen med [Like] eller [Dislike] ettersom hva du liker. Dette vises både i "Channels" og "Favorites".
Merknad
 • Denne funksjonen virker ikke i kanalen "Favorites".

Tips
 • Informasjonen [Like]/[Dislike] vises i og tilpasser "Channels" under neste synkronisering med programmet Music Unlimited Transfer.

Om kanalen "Favorites"

Sanger i kanalen "Favorites" er ordnet etter sanger merket med [Like] (inkluderer sanger som er merket på en annen enhet).
Merknad
 • Sanger i kanalen "Favorites" kan ikke merkes med [Like]/[Dislike].