Lytter til sanger i "My Library"

Du kan lytte til bestemte sanger ved å velge dem fra [All Songs], [Album], [Artist] eller [Playlists]. Du kan også søke etter en sang med søkefunksjonen.
 1. Alle sanger

 1. Album

 1. Artist

 1. Spillelister

 1. Velg [Music Unlimited] fra Home-menyen.

 1. Velg [My Library].

 1. Velg ønsket søkemetode, velg ønskede elementer til du ser en sangliste og velg deretter sangen du ønsker.

Elementene og avspillingsoperasjonene som vises, er de samme som for [Music]. Mer informasjon om operasjoner finnes under [Detaljer].
Merknad
 • For å spille av sanger i "My Library" kan du bruke ulike funksjoner under musikkavspilling i [Music], unntatt disse:

 • Legge en sang til en liste over bokmerker

 • Vise sangtekster

 • Karaoke-funksjon

 • Språkstudiefunksjon

 • DPC-funksjon (hastighetskontroll)

 • Velg en sang som alarmlyd