Om "Music Unlimited"-lisensen

Du kan bruke "Music Unlimited" ved å kjøpe en "Music Unlimited"-lisens (Premium) via datamaskinen din. Utløpsdatoen til "Music Unlimited"-lisensen avhenger av kontrakten som inngås. Dette kapittelet inneholder det du trenger å vite om lisensen for å bruke "Music Unlimited" på Walkman.

Utløpsdato for Walkman

Før lisensen utløper, må du koble Walkman til datamaskinen og logge deg på serveren for å oppdatere lisensen. (Når utløpsdatoen nærmer seg, vil du se en varselmelding som minner deg på å oppdatere lisensen.)
Hvis lisensen er utløpt, kan du ikke bruke "Music Unlimited"-funksjonen. I så fall kobler du Walkman til datamaskinen og logger deg på serveren for å oppdatere lisensen.
Merknad
  • Hvis lisensen utløper mens du lytter til en sang på "Music Unlimited", vises en varselmelding. Walkman går automatisk tilbake til Home-menyen når den aktuelle sangen er spilt av, og deretter er "Music Unlimited"-funksjonen ikke tilgjengelig.

Utløpsdato for "Music Unlimited"-lisensen på datamaskinen

Når "Music Unlimited"-lisensen på datamaskinen utløper, slettes alt "Music Unlimited"-innholdet på Walkman. "Music Unlimited"-funksjonen kan ikke brukes når du kobler Walkman til datamaskinen. (En varselmelding vises når utløpsdatoen nærmer seg.)

Når du tilbakestiller Walkman

Lisensen på Walkman slettes ikke hvis du aktiverer [Reset All Settings].
Lisensen på Walkman slettes hvis du aktiverer [Format]. I så fall kobler du Walkman til datamaskinen og overfører "Music Unlimited"-innholdet til Walkman.