Se på videoer [Videos]

Du spiller av en video ved å velge [Videos] i Home-menyen.
 1. Velg [Videos] fra Home-menyen.

 1. Velg ønsket søkemetode, velg ønskede elementer til du ser en videoliste og velg deretter en video.

Tips
 • Du kan redusere strømforbruket og forlenge batteriets levetid ved å sette alternativet [On-Hold Display] til [No] [Detaljer].

 • Du kan ordne videolisten etter overføringsdato eller videotittel [Detaljer].

 • Du kan angi JPEG-filer som miniatyrbilder av videofiler. Når du viser videolisten, kan du se miniatyrbildene for videofilene på Walkman. Bruk en datamaskin for å opprette et miniatyrbilde, og følg disse reglene:

 • Miniatyrbildefilen må være i JPEG-format.

 • Bildedimensjonen må være 160 (horisontalt) × 120 (vertikalt) punkter.

 • Filnavnet må være det samme som videofilen og ha endelsen ".jpg".

 • Miniatyrbilde- og videofilen må være plassert i samme mappe på Walkman.

 • Den maksimale videostørrelsen som kan spilles på Walkman, er 720 × 480. Detaljerte spesifikasjoner finnes under [Detaljer].

 • Videoer spilles av én etter én, ikke kontinuerlig.

Merknad
 • Innstillingen [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo] og [Dynamic Normalizer] brukes ikke under videoavspilling.

Se også