Utforske og bruke videoskjermbildet

Walkman spiller av videoer i liggende skjermretning.
  1. Informasjonsområde

  1. Total tid

  1. Fremdriftsindikator

  1. Forløpt tid

Disse indikasjonene forsvinner etter en liten stund.

Operasjoner i skjermbildet for videoavspilling

Når Walkman spiller av en video i liggende retning, bytter knappene / og / funksjoner.

Hvis du vil (skjermindikasjon)
Gjør dette
Spille av ()/pause () (*1)
Trykk på knappen .
Spole fremover ()/spole bakover ()
  • Trykk på knappen /. (*2)

  • Trykk og hold knappen /. (*3)

Gå til forrige scene (*4) eller kapittel ()/gå til neste scene (*4) eller kapittel ()
Trykk på knappen (forrige)/ (neste).
Spole litt fremover/bakover
Trykk på knappen / under pause.
Gå tilbake til listeskjermbildet
Trykk på knappen BACK/HOME.

(*1) Hvis du ikke utfører noen operasjoner på en stund under pause, går Walkman automatisk over i standby-modus.
(*2) Fremoverhastigheten endres 3 nivåer ved å trykke ( (× 10), (× 30), (× 100)) flere ganger. Også bakoverhastigheten endres 3 nivåer ved å trykke ( (× 10), (× 30), (× 100)) flere ganger. Trykk på knappen for å avslutte operasjonen og gjenoppta normal avspilling.
(*3) Du kan også endre hastigheten for spoling fremover/bakover under pause, men hastigheten vil variere ut i fra lengden til videoen.
(*4) Hvis videoen ikke har et kapittel, flyttes avspillingsposisjonen bakover/fremover i trinn på 5 minutter.
Se også