Søke etter videoer

Du kan søke etter videoen du ønsker med (søk) i videoavspillings- eller listeskjermbildet.
  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i videoavspillings- eller listeskjermbildet.

  1. Velg (søk) ønsket søkemetode ønsket video.