Bla gjennom scener [Scene Scroll]

Du kan vise miniatyrbilder for å velge en scene eller et kapittel som skal spilles av.
  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet for videoavspilling.

  1. Velg [Scene Scroll].

  1. Trykk på knappen / for å rulle bildene.

  1. Sceneintervallinnstilling

Du kan stille inn intervallet til scenene som vises som miniatyrbilder.
Trykk på knappene / for å velge blant intervallene [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [2 Min], [5 Min] og [Chapter]. ([Chapter] vises når en video har kapitler.)
  1. Velg det ønskede bildet og trykk deretter på knappen for å bekrefte.

Avbryte søkingen

Trykk på knappen BACK/HOME.