Slette videoer


Du kan slette videoer fra Walkman.

Slette en video som spilles av for øyeblikket

  1. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet for videoavspilling for å få frem valgmenyen.

  1. Velg [Delete Video] [Yes].

Slette videoer ved å velge fra en liste

  1. Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen i videolisteskjermbildet for å få frem valgmenyen.

  1. Velg [Select a Video to Delete].

  1. Velg en video du vil slette [Yes].

  1. Gjenta trinn 3 for å slette andre videoer ved behov.

  1. Trykk på knappen BACK/HOME for å gå tilbake til videolisteskjermbildet.