Bruke valgmenyen for video


Du kan åpne valgmenyen for video ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF i videolisten eller i skjermbildet for videoavspilling. Trykk deretter på knappene / for å bytte valgmeny. Informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, finnes under [Detaljer].
Alternativene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av skjermbildet du åpner menyen i. Se referansesiden for innstillinger og bruk.

Tilgjengelige valg i videolisteskjermbildet

Tilgjengelige valg i videoavspillingsskjermbildet